act psychiatrie
 
Team ACT GGzE. GGzE logo. Facebook icon. Twitter icon. LinkedIn icon. YouTube icon.
In de regio Eindhoven is GGzE ACT het enige gespecialiseerde centrum dat zich richt op cliƫnten die voor het eerst een psychose doorgemaakt hebben. Alle medewerkers van ons team zijn gespecialiseerd in psychotische stoornissen en eerste psychoses in het bijzonder.
psychiater amsterdam
ACT Haarlem GGZ inGeest.
ACT en F-ACT Amsterdam. F-ACT Amsterdam Consultatie en behandeling RIBW. F-ACT ouderen Amsterdam West. F-ACT ouderen Amsterdam Zuid. Vervolgkliniek 1 en vervolgkliniek 2 Bennebroek. Vervolgkliniek gesloten Bennebroek. Vervolgkliniek ouderen 1-5 Bennebroek. F-ACT ouderen Bennebroek. Spoedeisende psychiatrie Kennemerland. Crisisdienst buiten kantoortijden Haarlem.
Kroon Casino
Wat is R-ACT? RACT.
In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd in het licht van de kritische beweging in de psychiatrie die langdurige opnamen in instellingen ver buiten de samenleving ter discussie stelde, het ACT-model ontwikkeld. ACT staat voor Assertive Community Treatment.
aansluiten utp
F-ACT Altrecht.
De wachttijd is niet afhankelijk van de zorgverzekeraar waar u verzekerd bent. Verwijzers van patiƫnten die op onze wachtlijst staan, kunnen voor advies en/of consultatie contact opnemen met specialisten van Altrecht via het centrale aanmeldloket: 030 230 8555. Natuurlijk is er bij acute psychiatrie geen sprake van wachttijd!
tom
Psychiatrie en verslaving Altrecht.
De zorgeenheid bestaat uit het OGGZ CTI-team, het ACT 1, ACT 2 en Forensisch ACT team en de klinische units PV 1, 2, 3 en 4. Voor alle teams geldt dat er een nauwe samenwerking is met andere instanties en instellingen. OGGZ CTI team. Het OGGZ CTI-team Openbare Geestelijke Gezondheidszorg heeft de functie van een zogenaamde voordeur voor mensen met ernstige problemen op het gebied van psychiatrie en/of verslaving, die zelf geen hulp willen of kunnen zoeken.
sloep
Wat is ACT? CCAF.
In steeds meer steden in Nederland is mede daardoor de afgelopen jaren de problematiek van dak en thuislozen afgenomen. Flexible ACT in Nederland als variant op ACT. Aan het begin van de 21ste eeuw is op basis van het ACT-model in Nederland het Flexible ACT-model ontwikkeld door GGZ Noord-Holland-Noord, waarbij Flexible ACT Flexibel ACT betekent.
vloeistof
ACT en F-ACT Amsterdam GGZ inGeest.
ACT en F-ACT Amsterdam. F-ACT Amsterdam Consultatie en behandeling RIBW. F-ACT ouderen Amsterdam West. F-ACT ouderen Amsterdam Zuid. Vervolgkliniek 1 en vervolgkliniek 2 Bennebroek. Vervolgkliniek gesloten Bennebroek. Vervolgkliniek ouderen 1-5 Bennebroek. F-ACT ouderen Bennebroek. Spoedeisende psychiatrie Kennemerland. Crisisdienst buiten kantoortijden Haarlem.
Bemoeizorg Mentrum.
Mentrum Ouderen Alcoholpoli. Dagbehandeling Verslaving Psychiatrie. Verstandelijke beperking Psychiatrie. Supported Living Methodiek. Zorg en overlast. Consultatie Trainingen voor VV. ACT Assertive Community Treatment is er voor mensen met complexe psychiatrische en/of verslavingsproblematiek in combinatie met ernstige sociale en maatschappelijke problemen.
Wat is F-ACT? F-ACT NEDERLAND.
Om modelgetrouwheid te garanderen wordt door het CCAF centrum voor certificering van ACT en FACT op aanvraag een audit gedaan bij de F-ACT teams. De zorgverzekeraar doet in haar zorginkoopgids een positief advies over gecertificeerde F-ACT teams. F-ACT Nederland merkt dat de term F-ACT bij mensen van buitenaf vraagtekens oproept, in gewoon Nederlands betekent F-ACT: de hulpverlening wordt laagdrempelig door een relatie op te bouwen vanuit de praktische ondersteuning die je biedt op het gebied van netwerkuitbreiding, wonen en werk. Interventies op het gebied van psychiatrie worden ingevlochten.

Contacteer ons