hexaflex act model
 
Acceptance Commitment training ACT Ekayana.
Hierdoor zijn cliƫnten in staat om hun aandacht te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven waarden. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.Daar waar mindfulness zich vooral richt op acceptatie en zijn met wat is, richt ACT zich ook op het ontwikkelen van een innerlijk kompas in je leven.
vaststellingsovereenkomst tijdens ziekte
Coachen met ACT Bewezen effect.
De ACT Hexaflex. Als ACT-coach leer je dansen rond de Hexaflex. Dit is het centrale model binnen ACT: 6 processen waar je je coachees in traint. Het hoofddoel is dat hun psychologische flexibiliteit merkbaar toeneemt. Zodat ze het leven kunnen gaan leiden, waar ze deep down naar verlangen In die zin kun je ACT ook zien als een vaardigheidstraining.
VPN
Acceptance and Commitment Therapy ACT Fysio van Leeuwen.
Na hun basisboek in 1999 is het onderzoek naar ACT sterk toegenomen. Er zijn reeds meer dan 100 RCTs gedaan naar ACT zeer goed gefundeerde studies. In 2010 heeft ACT dan ook de evidence-based status ontvangen door de Amerikaanse overheid NREPP.
Bureau
Time to ACT! ACT in Actie.
Voor zover ik weet is dit het eerste uitgebreide Nederlandse boek voor professionals op basis van Acceptance and Commitment Therapy ACT. ACT is om meerdere redenen relevant, maar een van de belangrijkste redenen is dat ACT hulpverleners een andere manier biedt om evidence based te kunnen werken.
opito
The Six Core Processes of ACT Association for Contextual Behavioral Science.
Flow of the six parts of the hexaflex. Submitted by peterloa on July 23, 2014 208pm. I thought I reactivate this thread for further discussion. As a very new player and learner in the ACT model, I feel it does help to have a supported structure and approach to learn ACT.
Samenvatting ACT Acceptance and commitment therapy.
metafoor van de 2 bergen Menselijke relaties In de therapeutische relatie zal de sociaal werker zelf ook model staan voor de kernprocessen van act. ACT is een methodiek die ook uitnodigt tot betrokken rechtstreekse communicatie, spiegelen en observaties terugkoppelen. Verder gaat het in ACT ook veel over waarden en bijna elk gesprek over belangrijke waarden in het leven, komt uit bij menselijk contact en waardevolle relaties.
Acceptance and commitment therapy Wikipedia.
Het model gaat ervan uit dat alle kernprocessen met elkaar in verband staan en niet los van elkaar gezien worden. In combinatie kan het toepassen van deze processen leiden tot het ultieme doel van ACT: psychologische flexibiliteit, ook psychische flexibiliteit genoemd. De kernprocessen worden weergegeven in de zogenaamde hexaflex, een zeshoek waarvan de punten staan voor de verschillende processen die gericht zijn op het centrale doel.
Wat is ACT? ACT en Coaching.
Wat is ACT? ACT in het kort. Acceptance and commitment Therapy ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie, die verschillende werkzame technieken met elkaar. Het model van ACT bevat zes zuilen.: Mindfulness: In contact komen met het hier en nu.
ACT.
De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Deze is gestoeld op zes zuilen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie.

Contacteer ons